Global Stock ‘flaming’ Before The Risk Of ‘debt Bomb’ Evergrande Exploded

C% C6% A1N% 20L% E1% BB% 91C% 20B% C3% A1N% 20th% C3% A1O% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% C3% A0N% 20Qu% C3% A9T% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20Trong% 20Phi% C3% Aan% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20ng% C3% A0Y% 2020/9% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20nguy% 20C% C6% A1% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20c% E1% BB% A7A% 20% 27% C3% B4ng% 20tr% C3% B9M% 27% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20Evergrande.0: 00 /% 203: 45N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namch% E1% BB % A9ng% 20kho% C3% A1N% 20to% C3% A0N% 20c% E1% BA% A7U% 20% 27R% E1% BB% B1C% 20L% E1% BB% ADA% 27% 20tr% C6% B0% E1 % BB% 9BC% 20nguy% 20c% C6% A1% 20% 27BOM% 20N% E1% BB% A3% 27% 20Evergrande% 20ph% C3% A1T% 20N% E1% BB% 95.T% C4% 83ng% 20tr% % C6% B0% E1% BB% 9fng% 20Phi% 20m% C3% A3% 20Trong% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C4% 83m% 20V% C3% A0% 20D% E1% BB% 93N% 20d % E1% BA% ADP% 20mua% 20t% C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20V% C3% A0O% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20kinh % 20t% E1% BF% BF% 20trung% 20QU% E1% BB% 91C% 20B% C3% B9ng% 20N% E1% BB% 95,% 20China% 20Evergrande% 20group% 20hhi% E1% BB% 87N% 20ng% E1% BA% ADP% 20 in% 20% 22N% C3% Three I% 20N% E1% BB% A3% E2% 80% 9D% 20300% 20t% E1% BB% B7% 20USD.Vi% E1% BB% 87C% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0N% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20% E1% BB% 91C% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20N% C3% A0Y% 20B% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20T% E1% BB% 9BI% 20B% E1% BB% 9D% 20V% E1% BB% B1C% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% C3% A2Y% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99C% 20B% C3% A1N% 20th% C3% A1O% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20hong% 20kong,% 20trung% 20Qu % E1% BB% 91c,% 20lan% 20r% E1% BB% 99ng% 20ra% 20c% E1% BA% A3% 20m% E1% BB% B9% 20V% C3% A0% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20ngay% 20Trong% 20Phi% C3% AAN% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20tu% E1% BA% A7N.K% E1% BA% BFT% 20th% C3% Bac% 20Phi% C3% AAN% 20giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20ng% C3% A0Y% 2020/9,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91 % 20hang% 20seng% 20c% E1% BB% A7A% 20hong% 20kong% 20GI% E1% BA% A3M% 203

.3 %% 20khi% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20Evergrande% 20GI% E1% BA% A3M% 2014%,% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20m% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20C% E1% BB% ADA% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20th% C3 % A1ng% 2010 / 2020.% 20ri% C3% Aang% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20HANG% 20seng% 20GI% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% 9BI% 206.7%,% 20m% E1% BB% A9C% 20GI% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1NH% 20NH% E1% BA% A5T% 20K% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 205/2020
C% C3% A1C% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20t% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% B9% 20T% E1% BB% 9BI% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20C% C5% A9Ng% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20L% E1% BB% ADA% 20In% 20Phi% C3% AAN% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20ng% C3% A0Y% 2020 / 9.T% E1% BA% A1I% E1% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82u,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20Euro% 20stoxx% 20600% 20gi% E1% BA% A3M% 20g% E1% BA% A7N % 202%.% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20ftse% 20100% 20c% E1% BB% A7A% 20London% 20C% C5% A9ng% 20s% E1% BB% A5T% 201 %% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20L% C3% A0N% 20s% C3% B3ng% 20B% C3% A1N% 20th% C3% A1O% 20DO% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20s% E1% BB% B1% 20suy% 20tho% C3% A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20s% E1% BA% BD% 20L% C3% A0M% 20th% C3% A2M% 20H% E1% BB% A5T% 20GI% C3% A1% 20H% C3% A0Ng% 20h% C3% B3A.T% E1% Three% A1i% 20m% E1% BB% B9,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20s

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news