Indonesia Set A Target Of 50 Million Vaccine Doses In 7 Weeks

NG% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20PH% C3% A1T% 20ng% C3% B4N% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% A7A% 20PH% E1% BB% A7% 20Indonesia% 20V% E1% BB% 81% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19,% 20B% C3% A0% 20ROISA% 20Broto% 20asmoro% 20ng% C3% A0Y% 2018/8% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT % 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20c% E1% BB% A7A% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20TI% C3% AAM% 20ch %% E1% BB % A7ng% 20qu% E1% BB% 91c% 20gia% 20L% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 2050% 20tri% E1% BB% 87U% 20LI% E1% BB% 81U% 20Vaccine% 20mi % 20V% C3% B2ng% 207% 20tu% E1% BA% A7N% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 208% 20N % C3% A0Y.NC% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20Y% 20T% E1% BA% BF% 20TI% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA % 20covid-19% 20t% E1% BA% A1I% 20surabaya,% 20indonesia.% 20% E1% BA% A2NH:% 20AFP / TTXVNTheo% 20Ph% C3% B3ng% 20Vi% C3% AAN% 20TTXVN% 20T% E1% Three% A1i% 20jakarta,% 20ph% C3% A1T% 20BI% E1% BB% 83U% 20h% E1% BB% 8dp% 20B% C3% A1O% 20tr% E1% BB% B1C% 20tuy% E1% BA% BFN ,% 20b% C3% A0% 20REISA% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20N% C3% A0Y% 20ch% E1% BA% AFC% 20ch% E1% BA% AFN% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20V% C 3% AC% 20Indonesia% 20% C4% 91ang% 20s% E1% BB% 9F% 20H% E1% BB% AFU% 20H% C6% A1N% 20190% 20tri% E1% BB% 87U% 20LI% E1% BB% 81U% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20covid-19.% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% A3% 20cam% 20k% E1% BFT % 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20kho% E1% BA% A3NG% 20425% 20tri% E1% BB% 87U% 20LI% E1% BB% 81U% 20vaccine% 20cho% 20208.2% 20tri% E1% BB % 87u% 20D% C3% A2N% 20tr% C3% AAN% 2012% 20tu% E1% BB% 95i

.t% C3% Adnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20NAY,% 20Indonesia% 20% C4% 91% C3% A3% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20144.7% 20tri% E1% BB% 87U% 20LI% E1% BB% 81u% 20vaccine% 20c% E1% BB% A7A% 20sinovac% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20D% E1% BA% A1ng% 20LY% C3% AAN% 20LI% E1% BB% 87U,% 2013 % 20tri% E1% BB% 87U% 20LI% E1% BB% 81U% 20vaccine% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BA% A9M% 20C% E1% BB% A7A% 20sinovac,% 2016.1% 20tri% E1% BB% 87U% 20LI% E1% BB% 81U% 20C% E1% BB% A7A% 20ASTRAZENECA,% 208
2% 20tri% E1% BB% 87U% 20LI% E1% BB% 81U% 20c% E1% BB % A7A% 20sinopharm% 20V% C3% A0% 208% 20tri% E1% BB% 87U% 20LI% E1% BB% 81U% 20C% E1% BB% A7A% 20moderna.ch% C3% Adnh% 20Ph% E1% BB % A7% 20Indonesia% 20hhi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BA% A5P% 20PH% C3% A9P% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 205% 20LO% E1% BA% A1I% 20VACCINE% 20g% E1% BB% 93m% 20c% E1% BB% A7A% 20sinovac,% 20astrazeneca,% 20pfizer,% 20moderna % 20V% C3% A0% 20novavax% 20cho% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20TI% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia .% 20% C4% 90% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20ti% C3% AAM% 20ch %% E1% BB% A7ng% 20gotong% 20Royong% 20 (H% E1% BB% A3P% 20T% C3% A1C% 20C% C3% B9ng% 20nhau)% 20do% 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2N% 20T% C3% A0i % 20tr% E1% BB% A3,% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20NAY% 20CH% E1% BB% 89% 20guy% 20nh% E1% BA% A5T% 20VACCINE% 20C% E1% BB% A7A% 20sinopharm% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% E1% BA% A5P% 20PH% C3% A9P% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng. B% C3% A0% 20REISA% 20cho% 20Bi% E1% BFFT% 20Trong% 20Hai% 20ng% C3% A0Y% 20T% E1% BB% 9BI,% 20indonesia% 20s% E1% BA% BD% 20ti% E1 % BA% BFP% 20nh% E1% BA% ADN% 20th% C3% AAM% 20nhi% E1% BB% 81U% 20L% C3% B4% 20vaccine% 20do% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N % C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20Mua% 20tr% E1% BB% B1C% 20ti% E1% BA% BFP,% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20C% C3% A1C% 20L% C3% B4% 20VACCINE% 20DO% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% A0i% 20tr% E1% B B% A3,% 20Trong 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 20C% E1% BA% A3% 20VACCINE% 20QU% 20C% C6% A1% 20CH% E1% BA% BF% 20covax .Theo% 20B% E1% BB% 99% 20Y% 20t% E1% BF% 20Indonesia,% 20t% C3% Adnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0Y% 2018 / 8,% 20c% C3% B3% 2055.192.494% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% E1% BB% 9F% 20Indonesia% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91 % C6% B0% E1% BB% A3C% A3C% 20ti% C3% AAM% 20LI% E1% BB% 81U% 20th% E1% BB% A9% 20nh% E1% BA% A5T,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2026.5 %% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20PH % E1% BB% A7,% 20Trong% 20khi% 2029.403.345% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20KH% C3% A1C% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20% C4% 91% E1% BA% A7Y% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20Hai% 20m% C5% A9i,% 20 % C4% 91% E1% BA% A1T% 2014
12 %% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau.In% 20kHI% 20% C4% 91% C3% B3,% 20t% E1% BB % 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20Y% 20t% E1% BA% BF% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20 (WHO)% 20V% E1% BA% ABN% E1% 20c% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20B% E1% BA% A5T% 20B% C3% ACNH% 20% C4% 91% E1% C4% 91% E1% Three% B3ng% 20Trong% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20Covid-19% 20 T% E1% BA% A1i% 20Indonesia.% 20b% C3% A0% 20diah% 20saminarsih,% 20c% E1% BB% 91% 20V% E1% BA% A5N% 20C% E1% BA% A5P% 20cao% 20C% A5P% 20cao% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BB% 95ng% 20GI% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20Who,% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20D% C3% B9 % 20Indonesia% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20vaccine% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1C% 20ch% C6% B0% C6 % A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20H% E1% BB% A3P% 20T% C3% A1C% 20song% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20V% C3% A0% 20% C4% 91A% 20Ph% C6 % B0% C6% A1ng,% 20nh% C6% B0ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20PH% C3% A2N% 20Ph% E1% BB% 91i% 20Vaccine% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1C% 20V% C3% B9ng,% 20mi% E1% BB% 81N% 20ch% E1% BA% ADM% 20ch% E1% BA% A1P% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T % 20In% 20nh% E1% BB% AFNG% 20nguy% C3% AAN% 20nh% C3% A2N% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BFN% 20T% C3% ACNH% 20tr % E1% BA% A1NG% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20k% C3% A9O% 20D% C3% A0i% 20V% C3% A0% 20T% C3% A2M% 20% C4 % 91i% E1% BB% 83m% 20c% E1% BB% A7A% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20LU% C3% A2N% 20Phi% C3% AAN% 20D% E1% BB % 8BCH% 20chuy% E1% BB% 83N% 20Gi% E1% BB% AFA% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% A3O.Theo% 20BI% E1% BB% 83U% 20% C4 % 91% E1% BB% 93% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news